Van weerstand naar veranderingsbereidheid

Auteurs: en
Onderwerpen: en
4
EAN code: 
9074885128
9074885128

Weerstand tegen organisatieverandering is veelal beschreven vanuit het perspectief van de irrationeel handelende mens die uit onzekerheid over de nieuwe ontwikkelingen angstvallig vasthoudt aan het oude. Ook in de praktijk van verandermanagement wordt vaak de nadruk gelegd op het reduceren van weerstand als veranderstrategie. ´Weerstand moet worden overwonnen´, is het credo waarnaar veel managers en adviseurs handelen. In ´Van weerstand naar veranderingsbereidheid´ wordt een alternatieve kijk op weerstand geboden die zeer waardevol is gebleken bij het doorvoeren van complexe veranderingsprocessen in een groot aantal organisaties. Het boek is bedoeld als gids voor managers en adviseurs, en als praktijkboek bij cursussen en leergangen over organisatiediagnose en -verandering. Onderwerpen die in het boek aan de orde komen, zijn onder andere:
- een positieve kijk op weerstand
- de stap van weerstand naar veranderingsbereidheid
- de veranderingsbereidheid van de Nederlandse manager
- interventies voor het vergroten van veranderingsbereidheid

Overeenkomstige boeken

Reacties

harryrorije

Het goede van dit boekje is

4

Het goede van dit boekje is dat het weerstand uitsplitst naar een aantal elementen, waarbij uit onderzoek ook wordt aangegeven in hoeverre deze elementen invloed hebben op weerstand of veranderingsbereidheid. Zodoende is een praktisch model ontstaan wat in de praktijk gebruikt kan worden om bij groepen in een organisatie te meten wat de te verwachten weerstand of veranderingsbereidheid is.